news update

حلقه اتصال گذشته به باور امروز ایرانیان

سعید حمزوی
ایران بهمت نسل جوان در آستانه دگر گونی در تداوم فرهنگ ایرانزمین قبل از ۲۲ بهمن ۵۷ قرار
گرفته است شکی نیست ظلم و جور اسلامی در سایه زد و بندهای اشکار جهانی‌ به رسوایی
کشیده شده و چاره یی جز نابودی برایش باقی‌ نمانده است ، ایران به کجا میرود سئوالی که
ایجاب می‌کند با دقت و با مشورت زیادی که در این سالها صورت گرفته و به خواسته عمومی
تبدیل گردیده پاسخ داده شود مبنای تفکر عبارت پر معنا ی ” رضا شاه روحت شاد ” است
و مراجعه به دو حرکت و اتفاق تاریخی‌ راه حلی که از شکافتن دل مردم کف خیابان
بدست آمد اولی‌ در پیوست تاریخ کهن ایران تشکیل اولین شورای مردمی و تشکیل ملل
در یک نشست در کاخ کوروش کبیر بنای شاهنشاهی دولت و ملت و دوم دوران طولانی
نزدیک پنج قرن درمیان چهار تمدن آنروز جهان چین ، هند ، بیزانس و ایران که در مرکز
این تمدنها حرف اول را میزد ایران در چهار راه و عملا بازوی قوی در پیشرفت جهان
آنروز شناخته میشد و بانک جهانی‌ در نیمه اول و میانه هزاره اول را به تعبیر امروز
دارا بود و توسعه در روابط تجاری و مبادلات وسأئل و ابزار کار را در جهت پیشرفت
میان چهار تمدن بعهده داشت اهل تحقیق نوشته ا‌ند پایه پیشرفت علوم در اینزمان است
که گذاشته شد از جمله فرهنگ دوستی‌ بقصد انسانیت بزرگمهر حکیم نمونه آن و
آوردن کلیله و دمنه در اثبات آنست جنگ‌های طولانی با روم اگر چه ایران در دفاع
از کشور برنده بود و انوشیروان عادل‌ترین پادشاه جهان بود انحراف در زیاده روی
خرافات تبدیل به بلا و پاشیدگی گردید در پیوست و گذر زمان اروپا غرق در افکار
خرافی و تضاد با ریشه‌های فرهنگ باقی‌ مانده در سینه از گذشته داشت جوانانی
از کلیسا به مردم متفکر و آزادی خواه پیوستند و سر انجام رنسانس را رغم زدند
آهنگ آزادی خواهی صدایش بلند و بلندتر گردید ولی قدرت و زور نتوانست بر
مردم مسلط شود و اعمال ضد بشری کاری از پیش ببرد در این مبارزه جهانی‌
ایرانیان مشارکت و به معلومات خود افزودند و با تشکل اجتماعات پیاپی در این
مدت ۴۴ سال بهر وسیله وبا جان گذشتگی چراغ مشروطیت را روشن بلکه به
نورش افزودند تا در اوج انقلاب ۱۴۰۱ تکامل و عظمت آنرا به مطبوعات
و رسانه های خاموش دنیا که معرفت کافی‌ بیطرفی را دست داده ا‌ند
مردم ایران بفهمانند سر آزادی را با آزادی بریدن زمانش به پایان رسیده است
ایرانیان عقیده دارند خاور میانه و آرامش منطقه و دنیای آزاد بستگی به آزادی
ایران و امنیت ملت ایران حمایت از مردم و قانون مشروطیت ایران و به پایان
رسانیدن و بستن دفتر سیاه رژیم فاسد دارد ایران در انتظار آمدن پادشاه از
تبعید و ادامه زندگی‌ در کنار ملل دیگر در دنیای خوبی هایند .

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

.

TRADEMARKS AND COPYRIGHTS Apadanamedia.org owns and operates this website. All trademarks, service marks, trade names, and logos displayed on this website are proprietary to Apadanamedia.org or its affiliates, except as explicitly noted below under Ownership of Other Materials. Nothing contained on the website should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any trademark displayed on this website without the written permission of Apadanamedia.org or such third party that may own the trademarks displayed on this website. ... Your use of the trademarks displayed on this website, except as provided herein, is strictly prohibited. Images, screens, information, related software and other proprietary property displayed on this website are either the property of, or used with permission by, Apadanamedia.org. The use of these images, screens, information, related software and other proprietary property by you, or anyone else authorized by you, is prohibited unless specifically permitted herein. Any unauthorized use of the images may violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity, and communications regulations and statutes. If you download any information or software from this website, you agree that you will not copy it or remove or obscure any copyright or other notices or legends contained in any such information. You may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer or sell any information, software, products or services obtained from this website.

اهدا کنید

To Top