دربارهی ما

رسانه آپادانا  رسانه ای فرا حزبی فرا انتفاعی بدون هیچ وابستگی دولتی میبشد.  این رسانه  برای ارائه اخبار دقیق و کمک به قربانیان نقض حقوق بشر، پیگرد قانونی اجتماعی، سیاسی، مذهبی و قومی است که هدف آن توانمندی شهروندان برای دستیابی به آزادی و دموکراسی است.    رسانه آپادانا از نیروی افراد دلسوز مانند شما شعله ور میگردد و تلاش می کند تا آموزش و دانش را با پخش، تحلیل به مبارزات انتخاباتی برای ارزش های دموکراتیک مشترک در. جهان آزاد  هموار کند.   رسانه آپادانا باورمند به  جامعه آگاه و بیدار است جامعه ای که برای صلح و رفاه و کرامت انسانی متحد شده و در تکاپو و کوشا رشد میکند. رسانه مردمی آپادانا ، با تکیه بر مسئولیت فردی و مشارکت ملی به حفاظت از  اجتماع آزاد، تدوین و تولید محتوا تلاش بر بازتاب   آگاهی و دانش به شهروندان است .   رسانه آپادانا با تمرکز بر معضلات حقوق بشر، مهاجرت اجباری، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست، امید برپیروزی نیروی همبستگی ملی برای صلح ورفاه نسل کنونی و نسلهای آینده را دارد: سفر دشوارکه با یک گام آغاز  میشودبا مهر مانا پاینده ومستدام باشید از همراهی یاران در این سفر دشوار ایران سپاس

.

TRADEMARKS AND COPYRIGHTS Apadanamedia.org owns and operates this website. All trademarks, service marks, trade names, and logos displayed on this website are proprietary to Apadanamedia.org or its affiliates, except as explicitly noted below under Ownership of Other Materials. Nothing contained on the website should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any trademark displayed on this website without the written permission of Apadanamedia.org or such third party that may own the trademarks displayed on this website. ... Your use of the trademarks displayed on this website, except as provided herein, is strictly prohibited. Images, screens, information, related software and other proprietary property displayed on this website are either the property of, or used with permission by, Apadanamedia.org. The use of these images, screens, information, related software and other proprietary property by you, or anyone else authorized by you, is prohibited unless specifically permitted herein. Any unauthorized use of the images may violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity, and communications regulations and statutes. If you download any information or software from this website, you agree that you will not copy it or remove or obscure any copyright or other notices or legends contained in any such information. You may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer or sell any information, software, products or services obtained from this website.

اهدا کنید

To Top