news update

اشغال ایران و بحرانهای ساختگی

اشغال ایران و بحرانهای ساختگی

   سعید حمزوی

با اعلام وضعیت قرمز کمبود آرد و نان بر خلاف واقعیت و بطور ساختگی دأیر کردن یک بحران

دیگر در کشور  حاصل دودی است به چشم طبقه متوسط و بدتر از آن آسیب رسانی به کم درامد

و بی‌ درامد‌ترین قشر جامعه چرا ؟ تا بتوانند با صدور کوپن مردم محروم را ساعتها در صف نان

معطل نگاهدارند  و سهمیه دادن آرد را به گذارند در انحصار نانوای خودی و نه  به همه افراد

صنف نانوا یکسان قرار گیرد در اینصورت با باز گذاشتن دست عده ی محتکران دوباره بازار

کوپن فروشی و در آمد کاذب  رواج دادن و اسباب اذیت و آزار مردم در انتظار دریافت

یک قرص نان را فراهم آوردن آنهم به زور و به بیعدالتی در حالیکه قسمتی از ثروت  مملکت

به افراد بسیاری در کشور های  همسایه و کمی دورتر پول تو جیبی داده میشود . اینها از

کجا آمده ا‌ند  حاضرند به صاحبان ایران ظلم  بی‌ پایان روا دارند خشونت و به استثمار کشیدن

مردم روی اورند بی‌ رحمانه به چنین اموری بپردازند  ادعا کردن نماینده خداوندند با کارشان

مردم  را از دین متنفر کردند

استثمار کردن و زور گویی گفتن از برکات اشغال گران با هدف تخریب میهن و فرهنگ کهن ایرانی‌

چیز دیگری نیست اشد خشونت  و بی‌ رحمی نمونه بارز و کشتار جوانان محصول  آنست وکاری

است که از روز اول میگویند بنا همین بوده است خوب چه انتظاری دیگر برای ما ملت باقی‌ مانده

از دو مساله صحبت به میان آوردیم یکی‌ آئین مذهبی‌ و دیگری آزادی و معیشت و اقتصاد زندگی‌

مردم در قانون اساسی‌ مشروطه است  و حائز اهمیت بلکه اصل ماجرا و بصورت  خواسته از

دانش عمومی مطرح میشود نکته اینجاست در خود قانون پیش بینی‌ شده و راه حل ارأیه گردیده

است و بشکل معقول تغییرات امکان پذیر است با رعایت قانون که فقط با تداوم آن  بلافاصله

بعد از پیروزی ملت امکان پذیر میشود و دوم امور کشور است  که همه از رسیدن به آزادی

بسرعت تامین میشود که موفقیت در هر دو دست جوانان و خادمین بکشور و متکی‌ به تاریخ

ایرانی‌ و خاک پاک ایران  را میبوسد . اقتصاد در سایه کار و کوشش وقتی‌ به نتیجه میرسد

و خوشبختی رفاه و آسایش بهمراه میاورد که مردم صاحب مملکت  و با اراده مردم میهن

مشروطه خواه  بر آمده از نهاد شاهنشاهی که ریشه از دوران باستان دارد بکارش ادامه دهد

آسان است پشتکار است و بر خا ستن و توانستن  . مردم شریف ایران یک انگیزه دارند  و

پادشاه ایران را صدا میکنند بدرستی دانسته ا‌ند راه نجات ایران کدام است  و حاضر نیستند

به گفتگو دیگر پرداخته وقت تلف کنند ؛

تداوم قانون اساسی‌ مشروطه  نجات ایران  به رهبری رضا شاه دوم

پاینده ایران   جاوید شاه

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

.

TRADEMARKS AND COPYRIGHTS Apadanamedia.org owns and operates this website. All trademarks, service marks, trade names, and logos displayed on this website are proprietary to Apadanamedia.org or its affiliates, except as explicitly noted below under Ownership of Other Materials. Nothing contained on the website should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any trademark displayed on this website without the written permission of Apadanamedia.org or such third party that may own the trademarks displayed on this website. ... Your use of the trademarks displayed on this website, except as provided herein, is strictly prohibited. Images, screens, information, related software and other proprietary property displayed on this website are either the property of, or used with permission by, Apadanamedia.org. The use of these images, screens, information, related software and other proprietary property by you, or anyone else authorized by you, is prohibited unless specifically permitted herein. Any unauthorized use of the images may violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity, and communications regulations and statutes. If you download any information or software from this website, you agree that you will not copy it or remove or obscure any copyright or other notices or legends contained in any such information. You may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer or sell any information, software, products or services obtained from this website.

اهدا کنید

To Top