news update

از غروب سیاهی تا فروغ روشنأیی

سعید حمزوی
باز تا ب تلاش مستمر ایرانیان ازادیخواه در مبارزه با فریبکاری دینی و سیاسی
کوششی خستگی ناپذیر نشان داد و گواه حجم کار سنگینی‌ بود که میتوانست
ملت بزرگ ایران را از پا بیاندازد و در اثر فرسودگی از یک طرف و دیگری
سر خوردگی از اشتباه و گولی که از سخنان رادیو‌های فارسی زبان در خارج
از کشور پخش میشد خورده بود و هنوز معلوم نبود نسل جوان با دیدن این
حادثه بکدام سمت کشیده میشوند و از میدان به در میروند و راه اطاعت خارج
از عقل و منطق را در پیش میگیرند این نگرانی بس باقی‌ بود تا اینکه دیدیم فروغ
روشنأیی از زیر خا کستر دارد زبانه میکشد و نسل جوان با پدر و مادر به
گفتگو می‌نشیند بحث می‌کند اعتراض می‌کند و با صراحت میپرسد به چه
دلیل اجازه دادید حکومت دکانداران مذهبی‌ از دروغ و با ریاکاری بیاید و
ما را به این روزگار برساند چرا ؟ با این حال ناظر بودیم از میان همین
جوانان آهنگ دیگری دارد بگوش می‌رسد حکایتی از بیداری و آگاهی‌
رسانی نوشته میشد و خوانده میشد توانستند نسل پیرتر و گیج شده را
از خواب بیدار کنند بطوریکه چندی بعد همه قبول کردند حق با جوانان
کشور است همانها که در جنگ ۸ سال جانشان را برای ایران از دست
دادند و در ادامه به مباشران خطا کار حاکم نشان دادند اینها آن
کسانی نیستند که انتظار میکشیدند مردم به ناباوری رسیده در صدد
جبران بر آمده اتفاق به وقوف پیوسته و به حرکت از ذات نیکی‌
گرفته خود جوش از طبیعت هستی‌ مصمم به رسیدن آزادی شده
جانبازی می‌کند تعدادی بنام آخوند و عده ا ی فکول و کراوتی
معلوم که سنخیتی با مردم ایران ندارند بدور افتاده خون مردم
میمکند رسوا ولی‌ از رو نمیروند صد سال آموزش نیاز نبود
تا مردم به احوالات اینان آشنا شوند بی‌ عدالتی و محرومیت
کافی‌ شد فساد و دزدی دلیل جنگ ۸ ساله وطن پرستی
شعا ر رضا شاه روحت شاد شاه کلید انقلاب مهسا مدار
عشق به میهن و جان باختگی و همه که در این مدت از
ابتدا خونشان را پای درخت آزادی ریختند تا ایران همیشه
زنده بماند اگر لشکر زادگان ابو سفیان خلفای بنی امیه
و بنی عباس پس از سه قرن نتوانستند فر ایزدی را نابود
کنند و فرزند برومند یک تنه فردوسی توسی توانا
باشد فرهنگ و زبان ایران را نجات دهد نمونه بزرگان
شجاعت و دلاوری را کوتاهی نکردند و محکم نهادینه
سازند تا امروز جوانان دختران مادران پاک نسل آینده
ایران که دارند بشکل برده به اسم ثواب خرید و فروش
میشوند شرم آور و بی‌ حرمتی به ناموس وطن و
بد تر از صدر اسلام است در جزای این زشتیها به
همت ملت به دمی با انقلاب زن زندگی‌ آزادی قبله
عالم شد فروغ روشنأیی از پشت قله‌های جهان
تابید صدا داد وبگوش همه رسید حتی رسانه‌ها ی
مخالف آزادی و تحت کنترل آنرا خبر رسانی کردند
و حرکت جهانی‌ و کسی‌ نمیتواند با نیروی از
آن مقابله کند نهضت زنان ایران جهانی‌ شده
مردان را همراه گرفت و یکبار در صدر مشروطیت
توانست امور پشت جبهه را بخوبی اداره کند
و اینبار به توان هزار قادر است انقلاب را به
پیروزی برساند . پاینده ایران جاوید شاه

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

.

TRADEMARKS AND COPYRIGHTS Apadanamedia.org owns and operates this website. All trademarks, service marks, trade names, and logos displayed on this website are proprietary to Apadanamedia.org or its affiliates, except as explicitly noted below under Ownership of Other Materials. Nothing contained on the website should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any trademark displayed on this website without the written permission of Apadanamedia.org or such third party that may own the trademarks displayed on this website. ... Your use of the trademarks displayed on this website, except as provided herein, is strictly prohibited. Images, screens, information, related software and other proprietary property displayed on this website are either the property of, or used with permission by, Apadanamedia.org. The use of these images, screens, information, related software and other proprietary property by you, or anyone else authorized by you, is prohibited unless specifically permitted herein. Any unauthorized use of the images may violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity, and communications regulations and statutes. If you download any information or software from this website, you agree that you will not copy it or remove or obscure any copyright or other notices or legends contained in any such information. You may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer or sell any information, software, products or services obtained from this website.

اهدا کنید

To Top