news update

ای ایران به ایران باز میگردیم

ای ایران به ایران باز میگردیم
سعید حمزوی
اعتراف می‌کنیم عاشق ایرانیم سر زمینی‌ با کوههای پر برف دشتهای پر از ٔگل در بهار
میوه‌های خوشمزه در تابستان آب و هوای سوزان در جنوب و همزمان خنک و لطیف با غروبی
دل انگیز در شمال با مردانی پر تلاش و زحمت کش میهن دوست و فداکار با زنان و مادرانی مقتدر
و با احوالی در راه راست با تاریخی‌ کهن سراسر از انسانیت و افتخار و با شهادت مردمانی که نمونه
آنرا داریم امروز میبینیم ایران قرنها است چهار راه حوادث شده و هم اکنون با انقلاب مهسا امینی اسباب
بیداری در جهان و دفاع از حقوق بانوان را برسر زبانها آورده است و با گره خوردن با شیر مرد تاریخ ایران
مجید رضا رهنورد زن زندگی‌ آزادی مرد میهن آبادی و شنیده میشود بجای زن مهسا و بجای
مرد شاه میگذارند و فریاد میکشند این است روحیه ملت ایران استعداد جوانان کشور این است گواهی ایران آباد
و آزاد با حق برابری زنان و مردان ایران شکست جمهوری اسلامی نا کار آمد و خطا کار و رفتنی
ملت امیدوار ایران
امید ملت ایران بعد از گذشتن از دوران تاریکی‌ رسیدن به حکومت قانون بود به این امید رسید
مشروطیت را ساخت و بحران‌های اولیه را با پا گذاشتن رضا خان به میدان از میان برداشت و بدرستی ا ورا
به پادشاهی انتخاب کردند ملت بزرگ ایران در این مبارزات بین حق و باطل با گفتن رضا شاه روحت شاد تمام
دوران طلائی ۵۷ ساله پهلوی را صدا میکنند و در انتظار تداوم آن روز شماری میکنند و بدون تردید از یک خم
باقی‌ مانده بزودی میگذرند و فرهنگ میهن پرستی فرهنگ عاشقی و اندازه دلاوری را که دارا میباشند ثبت
خواهند کرد تا کنون چنیین بوده و چنینیی خواهد بود و در کنارش فرهنگ ادبی‌ و عرفانی ایران و نقش دائمی آن
راهگشا و بهترین دوست بوده و وفا دار مانده است فرهنگ ادب نثر و شعر ایران بسیاری را در جهان ادب
شیفته کرد بطوریکه عمری را صرف شناخت و تدریس آن در دانشگاه کردند و کرسی ایرانشناسی دأیر کردند شعر
ایران آذین دیوارها و خطاطی از آن بفارسی در مراکز موزه‌ها قرار گرفته و استادان زیادی به کلام و معنی‌ از آن
فخر و افتخار داشته و دارند وقتی‌ موزه‌ها با هنر ایرانیان مزین گردیده وقتی‌ باربد پیغمبر موسقی است وقتی‌ استوانه
حقوق بشر کوروش نماد انسانیت و بشر دوستی‌ می‌باشد وقتی‌ انوشیروان نامور به عدالت است وقتی‌ فردوسی‌ صاحب
بزرگترین اثر ملی ایران معرفی میشود وقتی‌ دکتر سینا همدانی پزشک بالینی و تشریح در عالم پزشکی و مرجع در مدارس
جهان بحساب میاید و وقتی‌ خیام و را زی کاشفند و وقتی‌ مریم میرزاخانی دانشمند معاصر و رضا شاه کبیر ستاره این نعمت است
و محمد رضا شاه جان در راه ایران فدا می‌کند چرا ؟ ایرانی‌ را مجبور میکنند به خار و خاشاک متوسل و راه نجات کشور را
در اتاق‌های تاریک خانه همسایه جستجو کند ، تاریخ و تداوم مشروطیت پاسخ میدهد و میگوید به صف ملت بپیوندید .
پاینده ایران جاوید شاه

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

.

TRADEMARKS AND COPYRIGHTS Apadanamedia.org owns and operates this website. All trademarks, service marks, trade names, and logos displayed on this website are proprietary to Apadanamedia.org or its affiliates, except as explicitly noted below under Ownership of Other Materials. Nothing contained on the website should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any trademark displayed on this website without the written permission of Apadanamedia.org or such third party that may own the trademarks displayed on this website. ... Your use of the trademarks displayed on this website, except as provided herein, is strictly prohibited. Images, screens, information, related software and other proprietary property displayed on this website are either the property of, or used with permission by, Apadanamedia.org. The use of these images, screens, information, related software and other proprietary property by you, or anyone else authorized by you, is prohibited unless specifically permitted herein. Any unauthorized use of the images may violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity, and communications regulations and statutes. If you download any information or software from this website, you agree that you will not copy it or remove or obscure any copyright or other notices or legends contained in any such information. You may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer or sell any information, software, products or services obtained from this website.

اهدا کنید

To Top