news update

مانیفست آزادی ایران :در ادامه مشروطیت قدرت ملت حکم میکند‎

‏ در حماسه فردوسی بزرگ، ایرانیان
‏همه به” نخ “صف کشیده میشن
‏و مثل ”مور و ملخ”
‏میلیونی بر اساس یک اندیشه برای نجات ایران سازماندهی میشوند.

‏کشیدند برهفت فرسنگ نخ
‏فزون گشت مردم ز مور و ملخ
‏…
‏سپاهی همه یک دل و یک تنه
‏…
‏که شاه جهان جاودان زنده باد
‏که ما بازگشتیم پیروز و شاد

۹ ماه از قتل مهسا امینی دختر ایران بدست جمهوری اسلامی در ۲۵شهریور همزمان با زادروز رودکی و سالروز تفویض لقب تاریخی آریامهر توسط مجلسین ایران به محمد رضا شاه پهلوی میگذرد.
جهانیان با چشمان حیرت زده شاهد حماسه ای نوین از شاهنامه پایگاه ملی ایرانیان و بیصیرانه در انتظار زایش این مادر
آبستن آزادی و نور.
ایرانیان در نبرد با اهریمن
‏از جای جای ایران وجهان
‏با سازماندهی طبیعی و تاریخی
‏در کارزاری قانونی ‬⁩
‏با جانم فدای ایران‬⁩
در‏همایش بگرد گنجینه و دستاورد معاصر ملی ایرانیان ⁧‫قانون اساسی مشروطه‬⁩
‏ه هدف آزادی ⁧و رسیدن به تمدن بزرگ‬⁩
‏ن نقش ⁧‫آفرینی مشخص هر فرد از شاه‬⁩ سرباز انجمن هر کس به توان خود،
‏ر روابط مستدام در پیوندی‬⁩ نیک و با مشارکت راسخ یک کشور یک ملت یک پرچم بر اساس
‏نقشه ای از شاهنامه‬⁩ پایگاه ملی ایرانیان
‏⁧‫هنر نقشه ای پیروز را در این میدان رزم با سرافرازی رنگ آمیزی میکنند.
ایرانیان براستی در این ۴۴سال ‬⁩
‏از هفت خان تهاجم توحش و آتش و تزویر و تخریب وحشت و دود و توهم
‏در عبور از ⁧‫رسانه ها و اپوزیسیون کنترل شده ‬⁩
‏حماسه آفرینی میکنند.
آنان که بخوبی از معادلات فریبی بزرگ آگاه شده اند با رضا شاه روحت شاد از فرزند مشروطه قدردانی میکنند و با افتخار پرچمهای سه رنگ شیروخورشید
‏(اصل پنجم متمم قانون اساسی مشروطه)را برافراشته اند و با ولیعهد کجایی بداد ما بیایی (اصل ۳۶متمم قانون اساسی مشروطه) وارث قانونی پادشاهی ایران رضا شاه دوم را به ایران فرامیخوانند. ایرانیان در گفتمان و نوشتارهای خود با جاوید شاه پیوند ناگسستنی شاه ومردم را به هم شادباش میگویند.
آ‬⁩نان که مانیفست آزادی ایران را در اپیژنتیک خود خالکوبی کرده اند در ادامه قانون اساسی مشروطه فرمول رهایی ایران را از درون ایران به تمامی ایرانیان پیروزی بر اهریمنان اشغالگر در ایران را نوید میدهند. در این جنبش با تاکید بر اینکه فاجعه ۵۷ با خدعه و دسیسه و کاملا غیر قانونی به ملت بزرگ ایران تحمیل شده است وجمهوری اسلامی غیرقانونیست به
‏برخی نکات قانونی مهم برای اجرای فوری قانون اساسی مشروطه ایران و انقلاب سفید پیشروی شاه و مردم ۱۳۴۱ ولایحه انتخابات ازاد سال ۱۳۵۶ در این کارزار قانونی اشاره میشوند:
‏۱. حفاظت از تمامیت ارضی ایران
‏۲. تضمین استقلال ایران
‏۳. لغو تمامی قرادادهای ننگین جمهوری اسلامی از نطفه تصرف عدوانی و غیرقانونی آن در ایران
‏۴.عدم مسئولیت پرداخت غرامت به مضروبین عوامل تروریستی ج ا
‏۵. پیشگیری از هرج و مرج
‏۶. پیشگیری از شوک اجتماعی و فرهنگی خروج از تئوکراسی
‏۷. پیشگیری از دخالت نظامی خارجی تحت عنوان نظارت بر انتخابات
‏۸. بازپس گیری اموال بلاک شده ایران در خارج به بهانه های متفاوت در سالیان گذشته
‏ ۹.توانمندی ایرانیان با مستحکم کردن تار پود واستخوان ملی ایران محل تولد اولین دولت-ملت با حقوق بشر
‏۱۰.توانمندی ملی با اتکا به گنجینه گرانبهای معاصر ایران بزرگترین دستاورد نیاکان ما قانون اساسی مشروطه و انقلاب سفید شاه ومردم و قراردادهای اجتماعی ایرانیان
‏۱۱. ایجاد توازن قدرت و صلح با همسایگان
‏۱۲. برقراری تجارت عادلانه و آزاد با جهانیان
‏۱۳. حفاظت از نخبگان و پرورش استعدادهای بینظیر فرزندان ایران
‏۱۴.بازگشت پناهجویان تحت ستم به آغوش خانواده
‏۱۵.انجام وصیت شاهنشاه آریامهر فقید نخبه معاصر ایران
‏۱۶. برگزاری انتخابات آزاد مجلس شورای ملی وسنا بر اساس لایحه انتخابات آزاد ایران مورخ سال ۱۹۷۸ و نظارت ایرانیان بر اجرای اراده ملی ایرانیان-
‏با عدم نیاز به هیچگونه دخالت از سوی نیروی بین المللی و خارجی که در کشورهای دیگر منجر به فاجعه شده است را بدست ملت بزرگ ایران رقم میخورد.
‏با توجه به اینکه در ۵۷ سال دوره شاهنشاهی پهلوی ها متمم دوم هرگز اجرا نشد و چرخهای مملکت برای ایران و ایرانی بچرخش مردمی ترین سکولارترین و قانونی ترین دولت سازنده درآمدند و جهانیان نیز شاهد طولانیترین دوره صلح از تاریخ، در متلاطم ترین پهنه جهان شدند، در این کارزار قانونی ،عضویت ایران پسا سالها تجربه تلخ با اهریمنان اشغالگر ، در سازمان ملل متحد هنوز براساس قانون اساسی مشروطه ایران است و رفراندم جمهوری اسلامی نتنها براساس ”هیچ” و مجهولات بلکه با خدعه در آمار رای و زیر تهدید اسلحه انجام شد.
آنچه مسلم است قانون اساسی مشروطه ایران نه در تئوری بلکه در عمل بانی کارسازی درخشان در ایران و با تساوی حقوق شهروندی و پایبندی به قانون و نظم در این لحظات خطیر و با تاکید بر انتقال مسالمت آمیز امید است که از آنچه به بهانه نوشتن
”قانون اساسی” در عراق و لبنان و افغانستان و یوگسلاوی سابق و سودان دریای خون شده پیشگیری گردد.
‏در این رسالت ملی میهنی بزرگ، برای اجرای فوری قانون اساسی مشروطه سازماندهی با مشارکت ملی در بسیجی عمومی، از جای جای ایران و جهان متشکل از تمامی ایرانیان دخیل به آزادی ایران و ایرانی پرواز مشروطیت به رهبری رضا شاه دوم با بهترین وسیله و کمترین هزینه را برای همگان از هر قوم و مسلک وحزبی زیر چتر قانون اساسی مشروطه فراگیر که بوسعت ایران است، وسایل نجات ملی را فراهم میاورد. بدیهیست که با تشکیل مجلس شورای ملی در ایران پسا براندازی جمهوری اسلامی، چرخهای مملکت به روال متدوال داد و ستد و گشایش اقتصادی براه افتاده و بی شک مانند هر قانون اساسي دیگر در هر کشوری به دست توانمند ملت ایران به روز خواهد شد. با یادآوری به اینکه مشروطیت به عنوان یک دستاورد معاصر و گنجینه ملی ایرانیان،
‏نه سازمان نه حزب و نه انجمن است. بلکه مشروطیت به یکایک ایرانیان تعلق داشته و اجرای فوری آن بدوش و مسئولیت یکایک ایرانیان است.
‏پیش از گسترش فاجعه های دست ساز جمهوری اسلامی علیه ایران و ایرانی،
‏بر ماست که هر فرد به حد و توان خود کوشا باشیم و با روابط نیک وراستین این ماموریت بزرگ را از هر ایرانی در جای جای ایران با نیک اندیشی و نیکوکاری تن به تن درخواست کرده و تشویق به اجرای فوری نمود.
‏درهای زندانها را گشود،
‏طنابهای دار را از دست جلادان اهریمنان اشغالگر گرفت
‏درهای انبارهای غلات و مواد اولیه لازم انسانی و بهداشتی را بر همگان برای رفع حد نیاز ‏در این دوره انتقال و اظطراری فراهم کنیم.
در تکاپوی ‏انجام ⁧‫ پرواز مشروطیت‬⁩
‏با تکیه بر اصل متمم بیست و ششم ”قوای مملکت ناشی از ملت است ” و اصل متمم هشتم ”اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد بود” و اصل هفتم ” اساس مشروطیت جزاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست ” ،در این شرایط خطیر آزادگان و عاشقان ایران،
همایشی گسترده را با نیروی قدرت ملت بزرگ ایران به یکدیگر حکم میکنند زیرا که میتوان در این کارزار ملی و قانونی به حکومت ملی و ماندگار رسید; و دوباره با سربرگی طلایی، فصلی نوین و درخشان را برای سعادت فرزندان ایران آغاز نمود.
‏لازم به یادآوری است که با تسخیر وشبیخون به ایران در شورش ۵۷ توسط اهریمنان اشغالگر :
‏۱.قانون اساسی مشروطه ایران هرگز ملغی نشد.
‏۲. مجلس شورای ملی ایران هرگز استعفا نداد و منحل نشد
‏۳.دیوان عالی ایران هرگز استعفا نداد و منحل نشد
‏۴. نخست وزیر ایران هرگز استعفا نداد
‏۵…شاهنشاه آریامهر هرگز استعفا ندادند.
‏۶. از تاریخ ۵ امرداد سال ۱۳۵۹ تا ۹ آبان سال ۱۳۵۹ اولین شهبانوی ایران پسا ۱۴۰۰سال شهبانو فرح پهلوی نتنها برای اولین بار به مقام شاهنشاهی دست یافتند بلکه برای حفاظت از گنجینه ملی ایرانیان قانون اساسی مشروطه در این شرایط خطیر اشغال و تصرف ایران، هرگز ازدواج نکردند
(اصل ۳۸ متمم قانون اساسی ).
‏ ۷.در محدودترین شرایط اضطراری ولیعهد جوان رضا شاه دوم در مقابل تمامی جهان سوگند پادشاهی یادنموده و هم اکنون شاه قانونی ایران میباشند.
۸.در رسانه های متعدد خارج از کشور در سفرها ملاقات ها و فعالیتهای گسترده
به نقش و مقام رضا شاه دوم نتنها اعلام و تاکید شده،
بلکه ”کورش زمان” خوانده شده اند.
‏۸. ایران در سالیان گذشته و هم اکنون براساس قانون اساسی مشروطه ایران عضو سازمان ملل متحد میباشد.
‏ملت بپاخاسته ایران از
‏ کوچکترین بخشها تا بزرگترین استانها که همواره با مشارکت ملی به خروش آزادی ایران و ایرانی پیوند وفاداری بسته اند
‏با داشته های خود، در این کارزار قانونی، جمهوری اسلامی غیرقانویست و
‏اضمحلال جمهوری اسلامی در ایران را با دستان خالی، قلبان مملو از مهر، و سینه های فراخ و خون گلگون را بارها به جهانیان اعلام نموده اند.باشد که با اعلام پیروزی ایرانیان بر اشغالگران از رسانه ای در ایران،
‏جشن باشکوهی برای پیروزی نور بر تاریکی برگزار شود.
‏با سپاس بیکران از مهر و پشتیبانی عاشقان ایران
‏جاوید شاه
‏پاینده ایران

Marjaneh Rouhani
269-317-1948

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

.

TRADEMARKS AND COPYRIGHTS Apadanamedia.org owns and operates this website. All trademarks, service marks, trade names, and logos displayed on this website are proprietary to Apadanamedia.org or its affiliates, except as explicitly noted below under Ownership of Other Materials. Nothing contained on the website should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any trademark displayed on this website without the written permission of Apadanamedia.org or such third party that may own the trademarks displayed on this website. ... Your use of the trademarks displayed on this website, except as provided herein, is strictly prohibited. Images, screens, information, related software and other proprietary property displayed on this website are either the property of, or used with permission by, Apadanamedia.org. The use of these images, screens, information, related software and other proprietary property by you, or anyone else authorized by you, is prohibited unless specifically permitted herein. Any unauthorized use of the images may violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity, and communications regulations and statutes. If you download any information or software from this website, you agree that you will not copy it or remove or obscure any copyright or other notices or legends contained in any such information. You may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer or sell any information, software, products or services obtained from this website.

اهدا کنید

To Top